lo
0
Căn hộ Chervolet

Căn hộ Chervolet

30 November -0001 vào lúc 12:00:00

Chervolet là căn hộ nằm trong con phố trung tâm Hà Nội, có diện tích nhỏ hơn 110m2, với hai phòng ngủ tiếp xúc sáng tự nhiên và một phòng phụ nhỏ kín sáng. Yêu cầu đặt ra của chủ nhà, ngoài việc đảm bảo thông thoáng chung, không gian làm việc cần được tổ chức hợp lý phục vụ cho nhu cầu làm việc nhóm thường xuyên tại nhà, đặc biệt chủ nhà cũng đam mê nấu ăn, yêu cầu không gian bếp cần được mở rộng đủ để lắp đặt thêm các thiết bị phục vụ công việc làm bếp.

Căn hộ The Pride

Căn hộ The Pride

30 November -0001 vào lúc 12:00:00

The Pride là căn hộ nằm trong con phố trung tâm Hà Nội, có diện tích nhỏ hơn 110m2, với hai phòng ngủ tiếp xúc sáng tự nhiên và một phòng phụ nhỏ kín sáng. Yêu cầu đặt ra của chủ nhà, ngoài việc đảm bảo thông thoáng chung, không gian làm việc cần được tổ chức hợp lý phục vụ cho nhu cầu làm việc nhóm thường xuyên tại nhà, đặc biệt chủ nhà cũng đam mê nấu ăn, yêu cầu không gian bếp cần được mở rộng đủ để lắp đặt thêm các thiết bị phục vụ công việc làm bếp.

Căn hộ Âu Cơ Tower

Căn hộ Âu Cơ Tower

30 November -0001 vào lúc 12:00:00

Âu Cơ Tower là căn hộ nằm trong con phố trung tâm Hà Nội, có diện tích nhỏ hơn 110m2, với hai phòng ngủ tiếp xúc sáng tự nhiên và một phòng phụ nhỏ kín sáng. Yêu cầu đặt ra của chủ nhà, ngoài việc đảm bảo thông thoáng chung, không gian làm việc cần được tổ chức hợp lý phục vụ cho nhu cầu làm việc nhóm thường xuyên tại nhà, đặc biệt chủ nhà cũng đam mê nấu ăn, yêu cầu không gian bếp cần được mở rộng đủ để lắp đặt thêm các thiết bị phục vụ công việc làm bếp.

Căn hộ Lavita

Căn hộ Lavita

30 November -0001 vào lúc 12:00:00

Căn hộ Lavita là căn hộ nằm trong con phố trung tâm Hà Nội, có diện tích nhỏ hơn 110m2, với hai phòng ngủ tiếp xúc sáng tự nhiên và một phòng phụ nhỏ kín sáng. Yêu cầu đặt ra của chủ nhà, ngoài việc đảm bảo thông thoáng chung, không gian làm việc cần được tổ chức hợp lý phục vụ cho nhu cầu làm việc nhóm thường xuyên tại nhà, đặc biệt chủ nhà cũng đam mê nấu ăn, yêu cầu không gian bếp cần được mở rộng đủ để lắp đặt thêm các thiết bị phục vụ công việc làm bếp.

Căn hộ Golder River

Căn hộ Golder River

30 November -0001 vào lúc 12:00:00

Golder River là căn hộ có quy mô không lớn, nhưng sự kĩ lưỡng chăm chút của chủ nhà vừa tạo áp lực nhưng cũng truyền động lực nhất định cho người thiết kế. Sự hài lòng của gia chủ sau khi căn hộ được đưa vào sử dụng, một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc xây dựng một sự đồng cảm giữa kiến trúc sư và người thiết kế trong suốt quá trình làm việc.

Căn hộ Gold View

Căn hộ Gold View

30 November -0001 vào lúc 12:00:00

Gold View là căn hộ nằm trong con phố trung tâm Hà Nội, có diện tích nhỏ hơn 110m2, với hai phòng ngủ tiếp xúc sáng tự nhiên và một phòng phụ nhỏ kín sáng. Yêu cầu đặt ra của chủ nhà, ngoài việc đảm bảo thông thoáng chung, không gian làm việc cần được tổ chức hợp lý phục vụ cho nhu cầu làm việc nhóm thường xuyên tại nhà, đặc biệt chủ nhà cũng đam mê nấu ăn, yêu cầu không gian bếp cần được mở rộng đủ để lắp đặt thêm các thiết bị phục vụ công việc làm bếp.

Căn hộ Vinhomes

Căn hộ Vinhomes

30 November -0001 vào lúc 12:00:00

Vinhomes là căn hộ được kiến trúc sư và chủ nhà cùng thống nhất phương án ưu tiên không gian chung lớn, khi dỡ bỏ một phòng phụ “khá bí”, thay bằng không gian làm việc liên thông với không gian ăn và sinh hoạt chung, thay vì tham nhiều phòng cá nhân cho trẻ, trong giai đoạn hiện tại hai cháu gái độ tuổi dưới 11 cũng được gia chủ đồng thuận việc sử dụng chung phòng ngủ, đồng thời tổ chức giường tầng, các hệ tủ đồ và quần áo tích hợp.

Căn hộ SC Apartment

Căn hộ SC Apartment

30 November -0001 vào lúc 12:00:00

Căn hộ nằm trong con phố trung tâm Hà Nội, có diện tích nhỏ hơn 110m2, với hai phòng ngủ tiếp xúc sáng tự nhiên và một phòng phụ nhỏ kín sáng. Yêu cầu đặt ra của chủ nhà, ngoài việc đảm bảo thông thoáng chung, không gian làm việc cần được tổ chức hợp lý phục vụ cho nhu cầu làm việc nhóm thường xuyên tại nhà, đặc biệt chủ nhà cũng đam mê nấu ăn